درمان ترک‌های پوستی و کشیدگی پوست
پوستی که متحمل علائم کشش شده از پوست طبیعی متفاوت است‎   اگر شما نیز مانند میلیاردها زنی هستید که زایمان کرده و یا وزنش در برحه‌هایی از زندگی مانند یو یو ...