چگونه فوندانسیون (کرم پودر، پن کک،…) مناسب پوستتان انتخاب کنید؟
چطور فوندانسیون (کرم پودر، پن کک،…) مناسب پوستتان انتخاب کنید؟   اگر برای پیدا کردن رنگ و نوع فوندانسیون تان به مشکل بر خوردید و سردرگم هستید که، حلا چه کار کنم ...