کراتینه مو به روش طبیعی و بدون ضرر
به جای استفاده از مواد شیمیایی برای کراتینه از روش بدون ضرر خانگی استفاده کنید   کراتینه کردن مو یکی از روشهای رایج صاف کردن مو و بر طرف کردن وز وز ...