نکاتی مخصوص استایل مردان کوتاه قد و تپل
لباس های مردانی که قدشان کوتاه است معمولا تنگ تر و پسرانه هستند   قد همیشه با نوع بدن در ارتباط بوده. این قاعده برای لباس های مردانه نیز به همین شکل ...