مش، هایلایت، لولایت و دکوپاژ، کدام صدمه بیشتری به موهای مان می زند؟!!
روش های آرایشی هر کدام صدمه ای به موهای تان می زنند   مش کردن، لولایت و هایلایت، دکوپاژ و میزانپیلی از روش های آرایشی برای زیباتر کردن موهای تان هستند که ...