میزهای ساخته شده از حیوانات!

میزهای ساخته شده از حیوانات!
خلاقیت در طراحی و ساخت آثار هنری حرف اول را می‌زند و هنرمندی به نام Derek Pearce با لحاظ نمودن این مساله در ذهن خود، میزهایی از چوب و شیشه ...