گریه کن ... مزایای گریه چیست ؟

گریه کن … مزایای گریه چیست ؟
هرچند اکثر ما احتمالا ترجیح می‌دهیم جلوی گریه خود را بگیریم اما روانپزشکان توصیه می‌کنند که انسان هر وقت احساس کرد دلش می‌خواهد گریه کند باید این کار را انجام ...