انواع مدل مو چتری
چتری مدل های متفاوتی دارد که با توجه به فرم صورت و جنس موها می توانیدانتخاب کنید‎   چتری ها از جمله مدل های مویی هست که همیشه مطرح و محبوب بوده. ...