چه مدل ریش و سبیلی به فرم صورت شما می آید؟
آقایان باید با توجه به فرم صورت خود مدل ریش و سبیل شان را انتخاب کنند‎   ریش و سبیل یکی از مهم ترین بخش های صورت آقایان است که می تواند ...