سفر به دور دنیا با لباس عروسی

سفر به دور دنیا با لباس عروسی
یک زوج جوان برای ماه عسل به یک سفر ۴۵ روزه رفتند. سفری به زیباترین نقاط نروژ و سوئد. این زوج جوان در هوای سرد پاییزی از کوه‌ها و بلندی‌ها ...