۶ باور اشتباه در مورد کرم های ضد آفتاب
کرم ضد آفتاب یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از اشعه های مضر آفتاب است‎   کرم ضد آفتاب یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از اشعه های مضر آفتاب است. بسیاری ...

درمان آفتاب سوختگی کودکان
بسیار مهم است که کودکان را زیر نور مستقیم خورشید رها نکنیم   هوای گرم بهترین فرصت برای کودک است که بیرون برود و زیر نور خورشید مشغول بازی شود. اما بسیار ...