با عواقب باورنکردنی خوردن ناخن آشنا شوید

با عواقب باورنکردنی خوردن ناخن آشنا شوید
اگر کودک برای مدت کوتاهی ناخن هایش را بجود و یا دچار اختلال عادتی دیگری باشد، غیرعادی نیست. اما زمانی که این عادت دائمی و شدید شود، بایستی والدین و ...