از بین بردن تن نارنجی و زردی مو بعد از دکوپاژ
رنگ مو هایم بعد از دکوپاژ نارنجی شده، چگونه آن را از بین ببرم؟ من موهایم را دکوپاژ کرده ام ولی متاسفانه رنگ موهایم بعد از دکوپاژ به زردی و نارنجی ...