مزایا و معایب شامپوی خشک
شامپوهای خشک به شکل اسپری یا پودر هستند گاهی وقتی محدودیت در زمان داریم می توانیم از شامپوی خشک استفاده کنیم. اما به طور کلی استفاده از شامپوی خشک توصیه نمی ...