آیا راه حلی برای کسانی که به طور ذاتی موهای نازک دارند وجود دارد؟
خانم‌های بسیاری از نازکی و کدری یا بی‌حالت بودن موهایشان شکایت دارند   رشد و سلامت مو تحت‌تاثیر عوامل مختلفی است که برخی از این عوامل باعث نازک شدن و ریزش موها ...