راه حل سفت کردن پوست پس از کاهش وزن
اولین قانون سفت شدن پوست پس از کاهش وزن این است: نترسید‎   همیشه بعد از زایمان یا کم کردن وزن، دچار پوستی شل و ناجور می شویم، ولی با افزایش آگاهی ...