دواین جانسون

جذاب‌ترین مرد امسال چه کسی است ؟
مجله People در جدیدترین شماره اش دواین جانسون Dwayne Johnson ملقب به راک The Rock را به عنوان جذاب ترین مرد سال ۲۰۱۶ معرفی کرد. دواین جانسون Dwayne Johnson ...