معایب خوابیدن با آرایش
رفتن به رختخواب بدون پاک کردن آرایش می‌تواند اثرات واقعا زیان آوری داشته باشد لازم نیست حتما متخصص پوست باشید تا درک کنید که وقتی با آرایش می‌خوابید چه عواقب وحشتناکی ...