روش صاف کردن مو در خانه
صاف بودن مو و جلوگیری از وز کردن، کاریست که همه ی بانوان در آرزوی آنند   امان از وز مو...آنهم زمانی که می خواهیم موهایمان صاف و نرم باشد، صاف بودن ...