چگونه سیاهی زیر چشم را ازبین ببریم؟
علت بیرون زدن چربی های زیر چشم یا از دست دادن آن ها باعث گودی چشم است‎   پرسیدن این سوالات توسط اطرافیان برای کسانی که زیر چشمشان حلقه های تیره دارند ...