جلوگیری از وز شدن مو پس از خشک کردن آن
خشک کردن مو مخصوصا برای افرادی که از موهای بلندی برخوردار هستند، کار سختی است   خشک کردن مو مخصوصا برای افرادی که از موهای بلندی برخوردار هستند، کار سختی است، که ...