آنتن
تعبیر خواب آنتن به روایت لیلا برایت دیدن یا داشتن آنتن، دلالت بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید ...