آبپاش
تعبیر خواب آبپاش به روایت لیلا برایت دیدن آبپاش به معنى این است که صاحب یک باغ در جایى خوش آب و هوا خواهید شد.