بوتاکس مو در مقابل کراتین, کدام درمان مناسب است؟؟
کراتین روشی برای صاف کردن مو و بوتاکس به عنوان یک درمان بازسازی کننده عمیق مو‎   کراتین عمدتا روشی برای صاف کردن مو است و برای استفاده بر روی موهای به ...