آدم مودب
تعبیر خواب آدم مودب به روایت لیلا برایت دیدن آدم مودب در خواب، دلالت بر این دارد که خبر غمگین‏ کننده ‏اى شما را آزار خواهد داد.