بهترین مداد چشم مناسب پوست های چرب
افرادی که پوست چرب دارند می‌توانند از خط چشم به جای مداد چشم استفاده کنند.‎   برای این نوع پوست‌ها بهتر است چربی پوست توسط یک پد آرایشی گرفته شود سپس با ...