درمان و دلیل جوشهای ریز و سفید صورت نوزاد
جوش ها در کودکانی که به شیر حساسیت دارند، تا دو سال ادامه می یابند‎   این نوع جوش های ریز قرمز و سر سفید احتمالا اگزما دوران شیرخوارگی است و پزشک ...