تصاویری از تلفن همراه اولیه !!
قبل از سال ۱۹۷۳ که تلفن همراه توسط موتورلا اختراع نشده بود ، مردم عادی فکر میکردند برای همیشه در دسترس بودن و رفع نیاز های ارتباطی خود باید تلفن ...