شباهت بسیار جالب مرد و سگش !!
از گذشته های دور ارتباط بین سگ و انسان بسیار عمیق و غیر قابل انکار است اما اینکه کسی شبیه سگش ، یا سگ شبیه صاحبش باشد بسیار عجیب و ...