تاریخ انقضاء هر کدام از محصولات آرایشی چقدر است؟
هر لوازم آرایشی تاریخ انقضایی دارد ، که باید به آن دقت کرد   هر لوازم آرایشی تاریخ انقضایی دارد که معمولا بر روی تیوپ آن درج شده است. البته جدای از ...