آموزش کشیدن خط چشم برای همه ی مدل های چشم
خط چشم را باید متناسب با فرم چشم های تان بکشید‎   کشیدن خط چشم یکی از اصول اولیه آرایش صورتی زیبا است. خط چشم را باید متناسب با فرم چشم های ...