خطرات استفاده از لوازم آرایش
زیبایی و استفاده از لوازم آرایش خوب است، اما باید از مسیر درست به آن پرداخت   پوست‌های تیره و مرده، ریزش موها، مژگان و ابروان، لب‌های خشکی زده و پوسته پوسته ...