عوارض برداشتن خال صورت
خال ایجاد خطر می کند اما احتمال آن آنقدر کم است که نباید نگران باشید‎   یک متخصص پوست و مو گفت: خال ایجاد خطر می کند؛ اما احتمال آن آنقدر کم ...