میکاپ عروس
  آرایش کلمه ای است که بیشتر با خانم ها سروکار دارد و برای خانم ها به کار برده میشود، به معنی اضافه کردن است.   ناگفته نماند که در ایران لغت آرایش ...