عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آهن ربا

ahanroba-pic

تعبیر خواب آهن ربا به روایت لوک اویتنهاو

دیدن آهن ربا در خواب: دوستانی جدید خواهی داشت
پیدا کردن آهن ربا: عاشق خواهید شد

تعبیر خواب آهن ربا به روایت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آهن ربا در خواب، نشانه آن است که با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی، راهی باز خواهید کرد.
۲ـ اگر دختری در خواب احساس کند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می کند، نشانه آن است که در خانواده او تحولاتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد.

پیوندک : https://goo.gl/XxcocS
دیدگاه شما ؟