عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آناناس

pineapple

تعبیر خواب آناناس به روایت لوک اویتنهاو

آناناس: دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره .

تعبیر خواب آناناس به روایت آنلی بیتون

۱- دیدن آناناس در خواب، علامت سعادتمند شدن است.
۲ـ خوردن یا چیدن آناناس در خواب، نشانه رسیدن به پیروزی در آینده ای نزدیک است
۳ـ اگر خواب ببینید در هنگام مهیا کردن آناناس برای میز غذا پوست زبر آن دستتان را می خراشد، علامت آن است که پیرامون موضوعی نگران و پریشان خواهید شد که سرانجام برایتان راحتی و موفقیت به ارمغان خواهد آورد.

تعبیر خواب آناناس به روایت لیلا برایت

اگر دیدید در حال خریدن آناناس مى‏ باشید، بدانید که روزهاى شاد و خوشحال‏ کننده‏اى در انتظار شما است.
اگر آناناس بخورید، دلیل بر این بود که در حال دعوت شدن به یک مهمانى بزرگ مى ‏باشید.

پیوندک : https://goo.gl/BLZJcP
دیدگاه شما ؟