عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آلبوم عکس

album-ax

تعبیر خواب آلبوم عکس به روایت آنلی بیتون

۱ ـ دیدن آلبوم عکس در خواب، نشانه خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.
۲ – اگر زنی جوان خواب ببیند، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است، نشانه آن است که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت.

تعبیر خواب آلبوم عکس به روایت اچ میلر

دیدن آلبوم عکس در خواب، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دوستان بسیار صمیمى پیدا خواهید کرد.
اگر زن جوانى در خواب مشغول تماشاى آلبوم عکس باشد، نشانه آن است که به زودى همسر و همدمى را که دلخواه او است به دست مى آورد.

پیوندک : https://goo.gl/qkmguI
دیدگاه شما ؟