عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آلات موسیقی

musical-instruments

تعبیر خواب آلات موسیقی به روایت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است.
۲ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.
۳ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند، نشانه آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.

پیوندک : https://goo.gl/bw7zFr
دیدگاه شما ؟