عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آشغال

ashghal

تعبیر خواب آشغال به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى ‏کنید.
اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‏گردید ولى پیدا نمى‏ کنید، دلیل آن بود که به خاطر بى‏ احتیاطى و سهل ‏انگارى دچار مشکل بزرگى مى ‏شوید.
اگر دیدید که در آشغال پولى پیدا کرده ‏اید، نشانه‏ آن است که دزدها کیف پولتان را از شما مى‏ دزدند.
اگر در خواب ببینید که در آشغال افتاده‏ اید، نشانه‏ آن است که در زندگى موقعیت ‏هاى ناخوشایندى شما را احاطه خواهند کرد.
دیدن آشغال (تفاله) در خواب، به معنى زیاد شدن اموال و دارایى شما است.

تعبیر خواب آشغال به روایت آنلی بیتون

دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانه اداره نامطلوب امور زندگی است.

تعبیر خواب آشغال به روایت لیلا برایت

دیدن آشغال در خواب، علامت این است که زندگى شما به طور شگفت انگیزى، نامطلوب اداره مى شود.

پیوندک : https://goo.gl/hOfJtE
دیدگاه شما ؟