عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آزار و اذیت

dream-azar

تعبیر خواب آزار و اذیت به روایت آنلی بیتون

۱ – اگر در خواب کسی را آزار دهید، نشانه آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد.
۲ – اگر خواب ببینید کسی شما را آزار می دهد، علامت آن است که دشمنان شما را شکست خواهند داد.

تعبیر خواب آزار و اذیت درکتاب سرزمین رویاها

خودتان را آزار می دهید: عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می برید .
شمارا آزار می دهند: ۱- خصومت در خانواده ۲- خیانت
دیگران را آزار می دهند: شادی
حیوانات را آزار می دهند: ضرر بزرگ مالی
بستگانتان شما را آزار می دهند: ناکامی عشقی
بچه های شما را آزار می دهند: شادی
دیگران بچه ها را آزار می دهند: خطر بزرگ
دوستان شما را آزار می دهند: دشمنان شما را شدیدا آزار خواهند داد.
یک سگ شما را آزار می دهد: درآمد خوبی خواهید داشت.
شما یک سگ را آزار می دهید: با دشمنان تان مشاجره و نزاع در پیش دارید.

پیوندک : https://goo.gl/nD8z1U
دیدگاه شما ؟