عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آرنج

arenj-pic

تعبیر خواب آرنج به روایت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آرنج خود درخواب، علامت آن است که درمقابل انجام دادن کارهایی دشوار، پول اندکی دریافت می کنید.
۲ـ اگر دختری آرنج خود را درخواب ببیند، نشانه آن است که می تواند از فرصتهایی مطلوب برای ازدواج با فردی ثروتمند، سود بجوید. اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد.

پیوندک : https://goo.gl/ACNZua
دیدگاه شما ؟