عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آرواره

arvareh

تعبیر خواب آرواره به روایت آنلی بیتون

۱- دیدن یک آرواره بد هیبت در خواب، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت.
۲- اگر خواب ببینید در آرواره جانوری وحشی گیر افتاده اید، نشانه آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند.
۳- اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند، نشانه آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید.

پیوندک : https://goo.gl/foSby1
دیدگاه شما ؟