عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آرد بیز (الک)

alak-pic

تعبیر خواب آرد بیز به روایت محمد بن سیرین

دیدن آرد بیز در خواب، به تعبیر زنی فضول و یا خدمتکاری است.
اگر ببیند غربال بزرگ و نو به دست گرفته است، تعبیر آن باشد که زنی خدمتکار دوست او می شود.

تعبیر خواب آرد بیز به روایت امام جعفر صادق (ع)

غربال در خواب بر چهار وجه است
مردی مصلح و درستکار
زنی فضول
خدمتکار
منفعت کم و ناچیز

تعبیر خواب آرد بیز به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن غربال در خواب، دیدار مردی است که در میان دوستان و فامیل و خویشان می گردد.

پیوندک : https://goo.gl/YVtBQx
دیدگاه شما ؟