عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آرایشگاه

arayshgah

تعبیر خواب آرایشگاه به روایت لیلا برایت

اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد.

تعبیر خواب آرایشگاه به روایت آنلی بیتون

دیدن آرایشگاه در خواب، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت.
اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد.
دیدن آرایشگر در خواب، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .
اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.
اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.
دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمى دقت و تلاش کنید، پیروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصیب شما خواهد شد.

تعبیر خواب آرایشگاه درکتاب سرزمین رویاها

به آرایشگاه میروید: در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت میرسید.
با یک دوست به آرایشگاه میروید: دوستان به شما حسد میبرند.
فقط به موهایتان مدل میدهید: به سفر خواهید رفت.
موهایتان را طلایی می کنید: از کارهایتان پشیمان خواهید شد
موهاینان را سیاه می کنید: یک راز کشف می شود.
موهاینان را حنایی می کنید: یک دوست را از دست می دهید.
موهایتان را بلوطی می کنید: موفقیت شما به تاخیر می افتد
رنگ موهایتان را از بین می برید ( دکلره میکنید ): درآمد بسیار خوبی خواهید داشت.
دخترتان را به آرایشگاه می برید: خبرهای خوش از راه دور میرسد.
سلمانی برای شما یک کلاه گیس می سازد: یک خطر در نزدیکی شماست.
شما آرایشگر هستید: موفقیت بزرگی نصیبتان می شود.
موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید: در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان می شود.
آرایشگر ریشتان را می تراشد: ضرر مالی.

پیوندک : https://goo.gl/L8pk0W
دیدگاه شما ؟