عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آدم و حوا

adam-hava

تعبیر خواب آدم و حوا به روایت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آدم و حوا در خواب، نشانه آن است که واقعه ای برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن بر موفقیت نا امید خواهد ساخت.
۲ـ دیدن آب و حوا در بهشت، در حالی که آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا عریان است و ماری رنگارنگ که گرد کمر و شکم او پیچیده تنها پوشش اوست، نشانه آن است که خیانت و بی وفایی، هر دو دست به دست هم می دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند.
۳ـ اگر خواب ببینید حوا با مار گفتگو می کند، نشانه آن است که زنانی فریبکار با مکر خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند.

تعبیر خواب آدم و حوا به روایت لیلا برایت

دیدن آدم و حوا در خواب، بدین معنى است که اتفاقات و پیامدهاى نا امید کننده اى در زندگى شما رخ مى دهد.
اگر ببینید حوا با مار صحبت مى کند، نشانه آن است که زنان فریبکار با مکر خود به شما آسیب مى رسانند.

پیوندک : https://goo.gl/uJbDj7
دیدگاه شما ؟