عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آتشکده

تعبیر خواب آتشکده به روایت ابن سیرین

آتشکده در خواب، جایگاه مکرره بود.

تعبیر خواب آتشکده به روایت ابراهیم کرمانی

آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود. اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد.

پیوندک : https://goo.gl/cBVNf8
دیدگاه شما ؟