عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آتش زنه

atashzan

تعبیر خواب آتش زنه به روایت محمد بن سیرین

تعبیر سنگ آتش زنه در خواب این است که به دلیل بر خورد دو سنگ وجود دو شریک را دلالت کند که یکی قوی و دلیر و دیگری سخت دل است ، توضیح در این باره چنین آمده است که هر دو شریک مردم را به سر افرازی و شرف و کارهای مهم می خوانند.

تعبیر خواب آتش زنه به روایت امام جعفر صادق (ع)

اگر ببیند که نتوانست از آتش زنه آتش بیرون آورد، دلیل آن باشد که در پی کسب مال می رود اما موفق نمی شود.

تعبیر خواب آتش زنه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیرون آمدن آتش را از آتش زنه ببیند، دلالت دارد بر انکه اگر عالم است مردم از علمش بهره مند خواهند شد و اگر تاجر است به مردم احسان و نیکی کند و اگر فقیر است مردم را از حسن خلق و رفتار پسندیده اش منفعت باشد.

پیوندک : https://goo.gl/TgRpR5
دیدگاه شما ؟