عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آپارتمان

aparteman

تعبیر خواب آپارتمان به روایت لوک اویتنهاو

آپارتمان: دوستان خوب داشتن
آپارتمان زیبا: احتیاط شما را بسوی رستگاری هدایت خواهد کرد
آپارتمان کوچک: تلاشهای شما بیهوده خواهند بود
آپارتمان اجاره کردن: یک اتفاق ناخوشایند خواهد افتاد
بازدید کردن آپارتمان: تحولاتی خواهید داشت

تعبیر خواب آپارتمان درکتاب سرزمین رویاها

در یک آپارتمان هستید: مراقب رقیب باشید
مالک یک آپارتمان هستید: مشاجره در فامیل
تنها در یک آپارتمان هستید: تنهایی و ناکامی
با شخص دیگری در آپارتمان هستید: آسایش در عشق
در یک آپارتمان خود را پنهان میکنید: به شما هدایای پرارزشی خواهند داد.
خواب آپارتمان یک شخص دیگر: دردسر و مشکل به شما نزدیک میشود.

پیوندک : https://goo.gl/fIfHH4
دیدگاه شما ؟