عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آبگوشت

dizy

تعبیر خواب آبگوشت به روایت آنلی بیتون

۱ – دیدن آبگوشت در خواب، نشانه صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.
۲ – اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانه تعلق خاطری پایدار است.
۳ – اگر خواب ببیند، مشغول تهیه آبگوشت هستید، نشانه آن است که سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید.

پیوندک : https://goo.gl/X51qnV
دیدگاه شما ؟