عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آبکامه

abkameh

تعبیر خواب آبکامه به روایت ابن سیرین

خوردن آبکامه در خواب بر رنج و بیماری تن دلالت دارد، اگر ببیند که آبکامه می خورد به اندازۀ آن بیماری می کشد.

تعبیر خواب آبکامه به روایت کرمانی

اگر ببیند که آبکامه ریخت یا از آن هیچ نخورد از غم و اندوهی خلاص می شود و اگر بیمار باشد شفا می یابد.

تعبیر خواب آبکامه به روایت امام صادق(ع)

خوردن آبکامه را بر پنج وجه گفته اند:
۱- بیماری
۲- غم و اندوه
۳- خصومت و دشمنی
۴- نیاز و حاجت
۵- ناسازگاری با اهل و عیال .

+ آبکامه چیست ؟ 🍲

پیوندک : https://goo.gl/WHvKgO
دیدگاه شما ؟